PŘIHLÁŠENÍZapomněli jste heslo?
.

Nejste ještě registrováni?
.

NOVINKY

Blog

 

Články
Zákoutí měst #4
Architektura - Blog

Přemýšleli jste někdy o tom, jak to naši předci dělali, že starší části města jsou nám tak příjemné a rádi se do nich vracíme? Uměli byste si představit kavárnu s atmosférou na panelovém sídlišti, nebo v nějakém moderním betonovém odlitku? Proč se nám nejlépe sní a pracuje pod klenbou a za zdmi s dřevěnými okny? To jsou otázky, na které se špatně odpovídá, ale vždycky při hledání odpovědi narazíme na to, že kvalita vyžaduje um a čas. Dvě věci, které se dnešní době extrémně nedostávají. Nicméně. Pojďme na další ochutnávku malé architektonické chuťovky. Zákoutí měst s pořadovým číslem 4 je tu.

Zákoutí měst #3
Architektura - Blog

Máte na něco chuť? Něco bychom pro vás měli. Již třetí architektonickou a vizuální jednohubku. Opět se vypravíme na známé místo a ukážeme si jej v pohledu, který když kolem procházíte, možná postrádáte. Opět budeme procházet městem s otevřenou myslí a vnímat ho v širších souvislostech. Zamíříme zase do Plzně k vodárenské věži, která vždy nebyla tak poklidně nezúčastněnou stavbou v rámci města, jakou je dnes.

Zákoutí měst #2
Architektura - Blog

Máme pro vás další vizuální a architektonickou jednohubku. Pojďte nahlédnout do dalšího zákoutí města. Město je totiž možná to nejpropracovanější a nejosobitější, co lidé stvořili. Je to samotný fyzický důkaz toho, jak si lidé představují život a jeho fungování. Skrývá v sobě mnoho myšlenek, úspěchů i nezdarů. Jako takové je proto pro lidi extrémně důležité. Město není jen ekonomická jednotka pro investování a vydělávání – jak ho vnímají lidé dnes. Tento pohled je značně úzkoprsý a povrchní. Je to místo, kde lidé především žijí. Prožívají své sny a uskutečňují je. Význam města dalece přesahuje jednoduché škatulkování. Ale nechme filosofování. Pojďme si ochutnat další vizuální jednohubku.

Zákoutí měst #1
Architektura - Blog

Město je jako galerie všech lidí, kteří ho kdy obývali. Je vytvářeno umem i neschopností a tvůrčím duchem všech jeho minulých, současných i budoucích obyvatel. Skrývá proto neuvěřitelné vizuální - architektonické poklady. Tento nenáročný seriál vám bude představovat zajímavá zákoutí českých měst. Samozřejmě nejvíce dílů můžete očekávat z Plzně, ale dočkáte se i zákoutí z měst jiných. Půjde vždy jen o jedinou fotografii a pár připojených slov. Taková vizuální architektonická jednohubka.

Zvedněte hlavy: Díl dvanáctý (Solní ulice)
Architektura - Blog

Po kratší odmlce vám opět přinášíme nový díl seriálu, který sleduje plzeňské ulice a mapuje jejich současnost, minulost, architekturu i život. Naším cílem je ukázat vám, že město je výstavní galerií, kterou napříč generacemi tvořili lidé místní i vzdálení a která zůstává dochována dodnes, avšak je velice křehká a špatnými zásahy může být navždy ztracena. Plzeň je skutečně bohatá na příklady neodborné devastace památek a upomínek na běžný život minulých staletí. To málo, co doposud přežívá pod nánosy současného reklamního spamu vám rádi ukazujeme. Nenechme se však plést, město není skanzen a mělo by se do něj kvalitní a aktuální architekturou vstupovat i dnes. I takové příklady budeme rádi vyzvedávat. Nyní se však pojďme společně projít další ulicí. Výstavná a noblesní Solní ulice skrývá nejednu pozoruhodnost a zajímavou architekturu. Je pojmenována po barokní solnici, která byla zbourána a nahrazena brutální a nekvalitní stavbou z padesátých let. Přesto tu však i nadále stojí mnoho zajímavého. Takže pojďme zvednout hlavy a projít se opět další ulicí města.

Architektura mezi minulostí a budoucností: citlivá symbióza vprostřed ruin dávnověku
Architektura - Blog

S pátým dílem se posouváme zase o něco blíže směrem k současnému pojetí památkové péče. Minule jsme nahlédli do představ renesanční Evropy, abychom dnes mohli postoupit do staletí následujících. Překročíme-li pomyslnou časovou hranici renesance, v literatuře mnohdy narazíme na jisté časové vakuum, přičemž autoři přistupují rovnou k popisu porevolučních událostí. My se budeme snažit toto uprázdněné místo zaplnit několika dalšími střípky do naší mozaiky. Pokud hledáme mezníky ve vývoji společenského postoje k uměleckým památkám minulosti, zajímavé momenty nalezneme i v epoše, která bývá tendenčně a poněkud učebnicově spojována s negováním skomírajících hodnot a necitlivým pošlapáváním odkazu dávných věků nebo bývá jednoduše zcela opomíjena.

Dolní oblast Vítkovice
Architektura - Blog

Pozůstatky po těžkém průmyslu můžeme v České republice nalézt téměř na každém kroku. U kdejakého města vyrostly nové průmyslové podniky zaměřené především na těžký průmysl. Své největší slávy dosáhly v minulém století, nyní jsou jejím reliktem, jen určitou vzpomínkou. Z těžkého průmyslu se dnes stal jakýsi strašák, symbol ničení přírody, těžké práce a nezdravého života. Výroba v těžkém průmyslu se přesunula do zahraničí nebo úplně zanikla. Komplexy, dříve zaměstnávající tisíce lidí, najednou zejí prázdnotou, chátrají či čekají na demolici. Neměli bychom tyto industriální stavby přehlížet a spíše s nimi pracovat, jelikož mají veliký potenciál. To je názorně vidět v Ostravě, kde spatřuje světlo světa projekt na zachování a zpřístupnění bývalých vítkovických železáren. Z dříve rozsáhlého komplexu tu vzniká víceúčelový prostor vhodný pro kulturu, vědu i zábavu.

Architektura na vesnici - Díl čtvrtý - Třebíz
Architektura - Blog

V typicky zemědělské krajině rozprostírající se od Prahy až po Litoměřice nalezneme přibližně deset kilometrů od města Slaný obec Třebíz. Tato vesnice si do dnešní doby zachovala svůj osobitý ráz z poloviny devatenáctého století a nyní částečně slouží jako Národopisné muzeum Slánska v Třebízi. Dochovalo se zde několik unikátních staveb a zcela zachován zůstal jedinečný střed obce. Velká část obce včetně expozicí je přístupná a tedy si ji lze prohlédnout.

Architektura mezi minulostí a budoucností: kontrasty a selektivní okouzlení
Architektura - Blog

Z minulých dílů našeho netradičního putování pod povrch vizuálně uchopitelné výpovědi stavitelského umění již víme, že je lze nahlížet mnoha způsoby. My se snažíme pochopit ten rozměr architektury, který běžnému diváku mnohdy uniká, avšak prochází jako napříč historií lidstva jakožto jeden z elementů její podstaty. Ptáme se, co pro nás architektura znamená, jaké další hodnoty může generovat, jaké postoje k ní zaujímáme a jak se tyto proměnné v průběhu dějin kontextuálně vyvíjí. Zjistili jsme, že určit počátky záměrné starosti o budoucí osudy minulých stavebních počinů není jednoduchým ani jednoznačně splnitelným úkolem. Prošly jsme podněty pradávných dob, které lze alespoň v omezené míře pokládat za prazáklad péče o kulturní a stavitelské dědictví. Tento díl bude věnován období následujícímu. Ve své cestě jsme již dospěly do bodu, kdy většina oborníků uznale pokývá hlavou. Ano v renesanci vznikl mechanismus památkové ochrany. Lze ovšem zcela jednoznačně souhlasit, že renesance přispěla k institucionalizaci záchrany monumentů našich předků? Pojďme se nad tím zamyslet.

Zvedněte hlavy: Díl jedenáctý (Sedláčkova ulice)
Architektura - Blog

Vážení čtenáři, vítám vás už u jedenáctého vydání seriálu, který se snaží mapovat plzeňské ulice a ukazovat je z architektonického, uměleckého a historického hlediska. Hledáme to, co každý den míjíme bez povšimnutí a za pozornost by to stálo. Dnes se vydáme další z dlouhých ulic historického středu Plzně, kterou je ulice Sedláčkova. Začínající i končící kláštery. Tato ulice je zároveň poněkud chudá na dohledání historických zajímavostí, přesto si však pozornost zaslouží. Takže pojďte opět zvednout hlavu a projít další z ulic města.