PŘIHLÁŠENÍZapomněli jste heslo?
.

Nejste ještě registrováni?
.

NOVINKY

Blog

 

Články
Architektura mezi minulostí a budoucností: Transformace dávného snu o odkazu a kontinuitě
Architektura - Blog

Památková péče uvízla kdesi v minulosti, kde se sveřepě skrývá před budoucností a na tomto oscilačním bodě drží celou řadu mimořádných a unikátních architektonických objektů jako své rukojmí. I my v minulosti ještě na nějakou dobu zůstaneme. Není to snad proto, že bychom byli také lapeni do falešně nostalgické letargie uplynulých věků. Nechceme tím vyjádřit svůj soucit s jejím syndromem teoretické nevyhraněnosti ani podporu její absenci konceptualizace. Je to proto, abychom se přiblížili jádru současného problému, což je možné jedině tak, že poodkryjeme základy, na kterých byl vystavěn a na nichž dále přirůstá. V tomto díle se bude snažit zase více odpovídat. Vrhneme se do hledání kořenů ideje památkové ochrany. Poněkud nesměle a bez pozvání vstoupíme do dávných věků, abychom nahlédli něco málo z názorů společnosti našich předků. Na několik následujících odstavců se ponoříme do historie. Odměnou nám bude nalezení několika dalších střípků do skládačky, kterou prostřednictvím tohoto seriálu snad jednou dokončíme. Skládačky uvědoměle, vizionářsky a svébytně pojaté architektury současnosti.

Architektura mezi minulostí a budoucností: Syndrom památkové péče
Architektura - Blog

Tentokrát začneme a skončíme otázkami. Zejména proto, abychom měli kde začít a zároveň proto, abychom se nepřiblížili předčasnému konci. Na jejich zodpovězení máme dostatek času. Začněme se tedy tázat. Stojíme na počátku nebo na konci historie památkové péče? Vstupujeme do doby, která se ztotožní s úsvitem renovovaného oboru posíleného produktivním vyjasněním existenciální krize? Nebo se ocitáme na konečné stanici a jsme automaticky žádáni, abychom vystoupili, přičemž je nám nezbývá, než abychom se letmo a důstojně rozloučili s minulostí a při nostalgickém ohlédnutí se spatříme na horizontu se chvějící zánik doby, v níž obor péče o památky zvrásněný očekáváním a nadějí stavěl své osudově nekonkretizované základy? Je již vnitřní schizma nevyhnutelné nebo se můžeme dočkat slibného sjednocení postulátů? Není snad naše doba příznačná právě pluralitou názorů? Pak by ovšem touha po jakkoli míněné unifikaci musela nutně působit zpátečnicky či uměle.

Architektura mezi minulostí a budoucností: Němá svědectví architektury
Architektura - Blog

Seriál Architektura mezi minulostí a budoucností se bude snažit zprostředkovávat setkání se stavbami, které nás obklopují, trochu jinak. Nebudeme se zabývat technickým výkladem či rozborem stavebních prvků ani komentovat vývoj památek z běžného umělecko-historického pohledu. Podíváme se na architekturu jakožto elementární součást kultury, patřící do veřejného prostoru. Ukážeme si cenné objekty, jež by se nemusely dočkat budoucnosti, byť jejich význam sahá daleko za rozestřené hranice minulosti. Bude nás zajímat, jak domy kolem nás žijí, v čem jsou výjimečné, jakou vizi reprezentují. Téma architektury zasadíme do širšího kontextu lidské činnosti a budeme předkládat související témata z nejrůznějších oborů. 

Zvedněte hlavy: Díl desátý (Veleslavínova ulice)
Architektura - Blog

Desáté vydání seriálu Zvedněte hlavy se vydá do nejdelší ulice historického středu města. Veleslavínovu ulici opět prozkoumáme pohledem zdviženým nad nezajímavé spodní patro ulice, plné nuzně nevkusných výloh tolik pomíjivých, jako jsou bezduché pasáže obchodních domů. Promiňte mi ten mírně patetický úvod a bez dalších zbytečných slov opět pojďte na malou procházkou známým městem viděným tak, jak jej možná neznáte.

Zvedněte hlavy: Díl devátý (Perlová ulice)
Architektura - Blog

Po měsíční odmlce se opět vracím s dalším dílem seriálu Zvedněte hlavy. Tentokrát se vydáme jednou z nejkrásnějších plzeňských ulic, kterou je Perlová ulice. Tato krátká ulice, vycházející jako odbočka z Pražské a napojující se na Veleslavínovu dodnes skrývá několik velice zajímavých domů, které rozhodně stojí za pozornost. Tento díl však bude více vizuální, než informační.

Zvedněte hlavy: Díl osmý (Bezručova ulice)
Architektura - Blog

Náš nepravidelný seriál o krásách ulic Plzně se dočkal již osmého pokračování a dnes se společně vypravíme do ulice, která dříve nesla jméno Andělská a doposud je v ní populární kavárna mající toto jméno. Bude řeč o Bezručově ulici, která skrývá mnoho zajímavých a cenných architektonických památek, které stojí za zhlédnutí. Je to jedna z méně frekventovaných ulic měst a spíše než lidem patří autům, přesto však za navštívení stojí. Opět proto zvedněte společně s námi hlavy a pojďte objevovat známé město z neznámého pohledu.

Architektura na vesnici - Díl třetí - MLS Kouřim
Architektura - Blog

Během našeho seriálu Architektura na vesnici bychom vám chtěli přiblížit také muzea lidových staveb neboli skanzeny, které se snaží lidovou architekturu zachovat a ochránit. Předmětem dnešního článku se stalo Muzeum lidových staveb Kouřim. Skanzen je tvořen devíti stavbami, které se vám budu snažit během několika dalších řádků popsat.

Zvedněte hlavy: Díl sedmý (Rooseveltova ulice)
Architektura - Blog

Seriál Zvedněte hlavy, pokračuje již sedmým dílem, se kterým se tentokrát podíváme do Rooseveltovy ulice a na Rooseveltův most, kterým je zakončena. Plzeň je městem plným zajímavých příběhů, historie, tepoucím životem i tajemnými záhadami, které dotváří kolorit tohoto místa. To vše však můžeme poznat jen tehdy, když při chůzi po ulicích začneme vnímat více, než jen cíl své cesty, nebo časově pomíjivé výlohy obchodů. Když společně zvedneme hlavy a podíváme se kolem, zjistíme, že toto město je plné odkazů na doby minulé, výzev současnosti i nadějí. Pojďte s námi poznat další kousek Plzně. Pojďme společně opět zvednout hlavu.

Zvedněte hlavy: Díl šestý (Riegrova ulice)
Architektura - Blog

Seriál Zvedněte hlavy má lidem ukázat, že města skrývají mnohem více, než jen obchody a ulice plné aut. Jsou to především živé cesty životy, historií a myšlením dob, kdy byly tvořeny. Skrývají umělecko-historické souvislosti, odkazy a naděje předešlých generací, ale také současnost a informace, které by se pro správně fungující města mohly hodit v budoucnu. To vše leží nad zamlženým a nedůležitým spodním patrem ulice plném obchodů a nevkusných reklam. Stačí pouze zvednout hlavu a podívat se na odkazy, které jak knihy v knihovně, trpělivě čekají, až je někdo přečte. Pojďte s námi opět na jednu procházku městem. Tentokrát zvedneme hlavy v Riegerově ulici.

Jízdárna ve Světcích u Tachova
Architektura - Blog

V rámci sekce architektura bych se chtěla na chvilku odklonit od našich běžících seriálů a přiblížit vám taje, které skrývá jedno monumentální dílo.  Předmětem mého článku se stala dominanta tachovského okresu, druhá největší jízdárna ve střední Evropě, která se nachází ve Světcích u Tachova. Netroufám si říci, jak velké povědomí o této národní kulturní památce po České republice koluje, ale míním, že moc velké není, proto jsem se rozhodla vám tento skvost představit.