PŘIHLÁŠENÍZapomněli jste heslo?
.

Nejste ještě registrováni?
.

NOVINKY

Blog

 

Články
Architektura na vesnici - Díl druhý - Proškův mlýn
Architektura - Blog

V rámci seriálu Architektura na vesnici vám přinášíme další článek zabývající se touto tématikou. Lidovou architekturu nemusíme hledat jen ve skanzenech či vesničkách v jižních Čechách. Historické a architektonické památky nalezneme také v přírodě a to třeba kolem menších či větších českých toků. Síla vody se využívala pro pohon mlýnů a právě o jednom pojednává i následující článek.

Zvedněte hlavy: Díl pátý (Pražská ulice I.)
Architektura - Blog

Plzeň byla stavěna jako centrum západní části českého státu a měla se stát centrem správním, obchodním i centrem panovníkovi moci. Byla postavena strategicky, na soutoku nejen čtyř řek, ale i na styku několika důležitých cest. Některé cesty byly dokonce mírně upraveny, aby směřovaly přes Plzeň. V našem architektonicko-historickém seriálu o plzeňských ulicích se podíváme na jednu ulici, která byla zároveň i významnou spojnicí s okolním světem a vždy zůstávala pulsující tepnou, ať už tam jezdily kočáry, nebo auta a tramvaje. V tomto díle se budeme zabývat Pražskou ulicí, která byla považována za nejvýznamnější vstup do města. Z dob minulých si zachovala i něco z nyní již vzácného plzeňského opevnění. Zároveň se stala i výstavním prostorem pro novou výstavbu v devatenáctém století. Dodnes si zachovala mnohé cenné relikty a památky na doby minulé a i dnes je stále rušnou ulicí, která neumřela pod koly aut, jako mnohé jiné. Pojďme tedy společně již po páté zvednout hlavy a podívat se na krásy Pražské ulice.

Architektura na vesnici- Díl první - Selské baroko
Architektura - Blog

Na začátek našeho seriálu Architektura na vesnici bychom vám chtěli představit něco známějšího. Popudem pro sepsání právě tohoto článku byla návštěva jižních Čech, kde mě okouzlila tamější lidová architektura. Předmětem mého článku je představení a přiblížení stavebního slohu nazývaného „selské baroko“. Příkladem uvádím dvě jihočeské vesnice Holašovice a Záboří. Samozřejmě tyto dvě obce nejsou zcela jediné. Další architektonické památky z tohoto období si představíme v některém z pokračování.  

Zvedněte hlavy: Díl čtvrtý (Dřevěná a Zbrojnická ulice)
Architektura - Blog

Po jisté odmlce způsobené velkým vytížením celého týmu PCFU se vrací seriál Zvedněte hlavy, který ve svém čtvrtém pokračování naváže na již prošlé ulice a společně se vydáme od Františkánské ulice, kterou jsme prošli v minulém díle dolů ulicí Zbrojnickou, projdeme Křižíkovy sady a podíváme se do ulice Pražské. Po té dvou měsíční odmlce, kterou seriál prodělal, se sluší připomenout jeho cíle. Zvedněte hlavy chce ukazovat detaily a zajímavosti plzeňských ulic, které povětšinou nepovšimnuty vzhlížejí z vyšších pater ulic, nepoznamenané nevkusným spodním prodejním patrem ulice a vyprávějící často velice zajímavou historii míst, ulic i celého města. Pojďte tedy do ulic města a nedívejte se jen do výloh a zvedněte, společně s námi, hlavy.

Seriál Architektura na vesnici - Úvod
Architektura - Blog

Sekce architektury si pro Vás připravila již druhý seriál. Pod názvem Architektura na vesnici se budeme snažit vám přiblížit nádhery, taje a rozmanitosti české vesnice. Opomíjena nebude především lidová architektura, která má na našem území velmi bohatou historii, osobitý ráz a skvělou zachovalost. S lidovou architekturou se nám budou prolínat skanzeny, jakožto muzea lidové architektury. Neuniknou nám však také ani různé maličkosti a zajímavosti z našich vesnic, o kterých se dozvíte v průběhu našeho seriálu.

Zvedněte hlavy: Díl třetí (Františkánská ulice)
Architektura - Blog

Seriál Zvedněte hlavy, si klade za cíl ukázat, že ulice měst jsou krásné hlavně nad běžným pohledem běžného chodce. Když člověk pozvedne hlavu nad nudné a fádní výlohy současných obchodů, spatří kolik vznešenosti, krásy a zajímavostí se skrývá jen pár metrů nad ulicí. V minulých dílech jsme prošli Ulici Smetanovu a ulici Dominikánskou. Shodou okolností jsou to ulice, kde bývaly dva plzeňské kláštery, po nichž jsou pojmenované. Abychom tuto klášterní tématiku uzavřeli, v dnešním díle se podíváme do ulice Františkánská, taktéž pojmenované po doposud stojícím klášteře.

Zvedněte hlavy: Díl druhý (Smetanova ulice)
Architektura - Blog

Druhý díl našeho seriálu o detailech a neznámých pohledech na známá místa Plzně se podívá do jedné z nejznámějších ulic Plzně. Ulice Bedřicha Smetany je pro Plzeň jednou z těch ulic, která reprezentuje výstavnost, ducha a jistou bohémskost Plzně. Místo, kde sídlí vědecká i městská knihovna. Místo pro nejvýstavnější městské domy a shodou okolností i jedna z naprostého minima pěších ulic Plzně. Tato kombinace a hlavně to, že může být tato ulice žita bez otravných aut, vede k tomu, že se jedná o jedno z nejoblíbenějších míst ve městě. My se dnes podíváme na některé zajímavé domy a hlavně na různé detaily, které tuto ulici obepínají v místech, kam většina chodců nevzhlédne.

Zvedněte hlavy: Díl první (Dominikánská ulice)
Architektura - Blog

Napadlo vás někdy, že většina chodců, které potkáte na ulici, nepozvedne svůj pohled výš, než jen k vrcholu výlohy nejbližšího obchodu? A přitom městské domy a městské prostředí je plné roztodivných a krásných zákoutí a detailů, které dohromady tvoří vizuální identitu města. Tyto detaily a prvky však mají jedno společné, takřka pravidelně se nikdy nenalézají tam, kam většina chodců kouká. Město je do římsy přízemí dolů zcela poničeno a zakryto barevnými reklamami, vizuálními prvky tak nízké kvality a časové pomíjivosti, že nestojí ani za detailní pohled (A pokud jej nezakrývají reklamy, jsou domy nedostupné přes hromady aut). Je to logické, město je ve svém živém patře poplatné své době. My se vám však v tomto novém seriálu pokusíme ukázat, že města jsou daleko krásnější a přitom stačí pouze zvednout hlavy a chvíli se dívat. V prvním díle našeho seriálu se podíváme do ulice Dominikánská a na několika fotografiích si ukážeme, co za krásy a detaily tato ulice skrývá. Seriál si však neklade za cíl mapovat pouze významné stavby, ale také ty běžné městské domy, na kterých architekti zanechali nějaké zajímavé detaily, které stojí za povšimnutí.

Tento dům je moje duše
Architektura - Blog

Nepravidelnost, svoboda, monumentálnost, výstřednost… Slovy nelze vystihnout pravý rys Hundertwasserovy architektury. Jeho dílo má své osobité kouzlo, pokud na něj pohlédnete, připadáte si jako když vstupujete do pohádky. Mým cílem bude vám přiblížit nejpozoruhodnější stavbu, kterou můžete nalézt ve Vídni v ulici Löwengasse. Název článku je převzat z citátu, kterým charakterizoval  Friedrich Hundertwasser své velkolepé dílo.

Beton a Kengo Kuma
Architektura - Blog

Přemýšleli jste někdy o betonu? Říkáte si, že je to hloupá otázka, proč by měl někdo přemýšlet o betonu? Ale ona je to především velice zajímavá věc. Je to materiál, na kterém doslova stojí naše města. Je všude kolem nás a pro svoji zdánlivě nekonečnou univerzalitu se stal alfou a omegou současného stavitelství. My vám dnes přineseme zajímavý náhled na beton a jeho užití. Vycházíme přitom z pojednání japonského architekta Kenga Kuma, který svoji profesionální kariéru zaměřil na to, aby poukázal na to, že beton je neosobní a nekontextový. Staví z materiálů, které jsou místní a snaží se stavbám vrátit osobní rozměr a lidskost.