PŘIHLÁŠENÍZapomněli jste heslo?
.

Nejste ještě registrováni?
.

NOVINKY

Doporučujeme: Panelák jinak

Že jsou paneláky králíkárny, ve kterých nelze žít? Všechno vždy záleží jen lidech, jak věci využijí. Zajímavý příklad netradičného a velice poučného využití komunity jednoho pražského paneláku nalznete zde

ARCHITECTURE WEEK

V hlavním městě právě dnes odstartoval pětitýdenní mezinárodní festival architektury, který přilákal odborníky z celého světa (Venezuela, Izrael, USA, Mexiko a další). Od 15. září do 12. října si v prostorách kláštera svatého Jiří na Pražském hradě můžete prohlédnout 16 výstavních bloků na netradiční témata. K vidění bude například výstava soudobé brazilské architektury, fotografie přibližující stavitelství v severoindickém městě Chandigarh, či výstava mapující vývoj české architektury. Více podrobností o programu v článku a na http://www.architectureweek.cz.

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ

Podzim patří architektuře! První mimořádná akce, o které bychom Vás rádi informovali, začíná již zítra a potrvá až do příští neděle. Při této výjimečné příležitosti budou v nadcházejících dnech zpřístupněny i objekty, kam se běžně návštěvník nedostane. Mimo to se můžete těšit na zajímavý doprovodný program či netradičně pojaté prohlídky. Letošního ročníku se zúčastní neuvěřitelných 58 památkových objektů Plzeňského kraje a dohromady více než tisíc architektonických klenotů České republiky. Více podrobností a zajímavých typů Vám přinášíme v článku.

MÁ VLAST – cestami proměn

Putovní výstava cestuje již čtvrtým měsícem městy a vesničkami naší vlasti. Jejím posláním je prezentovat zdařilé projekty zkrášlování nevzhledných prostranství, poukazovat na uskutečněné rekonstrukce zdevastovaných staveb či zprostředkovávat příběhy upravených náměstí, parků, stezek a hřišť. Nezapomíná však ani na jedny z největších estetických neduhů české krajiny – nádražní budovy a sakrální stavby. Do konce roku zavítá ještě do několika obcí aby přinesla výsledky velkého úsilí, které má smysl. Více

DROBNÁ ARCHITEKTURA VE VEŘEJNÉM PROSTORU

Přednášku, kde se určitě dozvíte něco zajímavého, pořádá na konci srpna v rámci programu Pěstuj prostor společnost Plzeň 2015. Pokud vás zajímá práce s veřejným prostorem a jste zvědaví, jaké možnosti nabízí drobné architektonické prvky zasazené do nevyužitých míst v našem okolí či jaká jsou úskalí jejich realizace, pak určitě vyražte 28. srpna na Městskou plovárnu v Plzni. Setkání začíná v 18:30 a těšit se můžete na zajímavé hosty a jejich osobní zkušenosti.

Vítejte v sekci Architektury!

Architektura je nedílnou součástí umění a kultury a proto i v rámci PCFU existuje tato sekce. Budeme se vám snažit architekturu přiblížit, ukázat její krásy a zajímavosti, ale také nešvary, které architekti občas předvádí.

 

Kam dál:

MÁ VLAST – cestami proměn
Architektura

Putovní výstava cestuje již čtvrtým měsícem městy a vesničkami naší vlasti. Jejím posláním je prezentovat zdařilé projekty zkrášlování nevzhledných prostranství, poukazovat na uskutečněné rekonstrukce zdevastovaných staveb či zprostředkovávat příběhy upravených náměstí, parků, stezek a hřišť. Nezapomíná však ani na jedny z největších estetických neduhů české krajiny – nádražní budovy a sakrální stavby. Do konce roku zavítá ještě do několika obcí aby přinesla výsledky velkého úsilí, které má smysl. Více

Architektura na vesnici - Díl čtvrtý - Třebíz
Architektura - Blog

V typicky zemědělské krajině rozprostírající se od Prahy až po Litoměřice nalezneme přibližně deset kilometrů od města Slaný obec Třebíz. Tato vesnice si do dnešní doby zachovala svůj osobitý ráz z poloviny devatenáctého století a nyní částečně slouží jako Národopisné muzeum Slánska v Třebízi. Dochovalo se zde několik unikátních staveb a zcela zachován zůstal jedinečný střed obce. Velká část obce včetně expozicí je přístupná a tedy si ji lze prohlédnout.

DROBNÁ ARCHITEKTURA VE VEŘEJNÉM PROSTORU
Architektura

Přednášku, kde se určitě dozvíte něco zajímavého, pořádá na konci srpna v rámci programu Pěstuj prostor společnost Plzeň 2015. Pokud vás zajímá práce s veřejným prostorem a jste zvědaví, jaké možnosti nabízí drobné architektonické prvky zasazené do nevyužitých míst v našem okolí či jaká jsou úskalí jejich realizace, pak určitě vyražte 28. srpna na Městskou plovárnu v Plzni. Setkání začíná v 18:30 a těšit se můžete na zajímavé hosty a jejich osobní zkušenosti.

Architektura mezi minulostí a budoucností: kontrasty a selektivní okouzlení
Architektura - Blog

Z minulých dílů našeho netradičního putování pod povrch vizuálně uchopitelné výpovědi stavitelského umění již víme, že je lze nahlížet mnoha způsoby. My se snažíme pochopit ten rozměr architektury, který běžnému diváku mnohdy uniká, avšak prochází jako napříč historií lidstva jakožto jeden z elementů její podstaty. Ptáme se, co pro nás architektura znamená, jaké další hodnoty může generovat, jaké postoje k ní zaujímáme a jak se tyto proměnné v průběhu dějin kontextuálně vyvíjí. Zjistili jsme, že určit počátky záměrné starosti o budoucí osudy minulých stavebních počinů není jednoduchým ani jednoznačně splnitelným úkolem. Prošly jsme podněty pradávných dob, které lze alespoň v omezené míře pokládat za prazáklad péče o kulturní a stavitelské dědictví. Tento díl bude věnován období následujícímu. Ve své cestě jsme již dospěly do bodu, kdy většina oborníků uznale pokývá hlavou. Ano v renesanci vznikl mechanismus památkové ochrany. Lze ovšem zcela jednoznačně souhlasit, že renesance přispěla k institucionalizaci záchrany monumentů našich předků? Pojďme se nad tím zamyslet.

Zvedněte hlavy: Díl jedenáctý (Sedláčkova ulice)
Architektura - Blog

Vážení čtenáři, vítám vás už u jedenáctého vydání seriálu, který se snaží mapovat plzeňské ulice a ukazovat je z architektonického, uměleckého a historického hlediska. Hledáme to, co každý den míjíme bez povšimnutí a za pozornost by to stálo. Dnes se vydáme další z dlouhých ulic historického středu Plzně, kterou je ulice Sedláčkova. Začínající i končící kláštery. Tato ulice je zároveň poněkud chudá na dohledání historických zajímavostí, přesto si však pozornost zaslouží. Takže pojďte opět zvednout hlavu a projít další z ulic města.

CENA HANUŠE ZÁPALA
Architektura

Možná jste nevěděli že…

Jméno jednoho z nejznámějších plzeňských architektů Hanuše Zápala nese ocenění udělované jednou za čtyři roky významným architektům Plzně. Z rukou primátora jej přebírá vždy jeden stavební počin vyhodnocený odbornou porotou jako nejoriginálnější. Více podrobností naleznete v krátkém článku. No a kdo bude v pořadí třetím oceněným za období 2010–2013? To se dozvíme v říjnu tohoto roku. Máte svůj typ?

Architektura mezi minulostí a budoucností: Transformace dávného snu o odkazu a kontinuitě
Architektura - Blog

Památková péče uvízla kdesi v minulosti, kde se sveřepě skrývá před budoucností a na tomto oscilačním bodě drží celou řadu mimořádných a unikátních architektonických objektů jako své rukojmí. I my v minulosti ještě na nějakou dobu zůstaneme. Není to snad proto, že bychom byli také lapeni do falešně nostalgické letargie uplynulých věků. Nechceme tím vyjádřit svůj soucit s jejím syndromem teoretické nevyhraněnosti ani podporu její absenci konceptualizace. Je to proto, abychom se přiblížili jádru současného problému, což je možné jedině tak, že poodkryjeme základy, na kterých byl vystavěn a na nichž dále přirůstá. V tomto díle se bude snažit zase více odpovídat. Vrhneme se do hledání kořenů ideje památkové ochrany. Poněkud nesměle a bez pozvání vstoupíme do dávných věků, abychom nahlédli něco málo z názorů společnosti našich předků. Na několik následujících odstavců se ponoříme do historie. Odměnou nám bude nalezení několika dalších střípků do skládačky, kterou prostřednictvím tohoto seriálu snad jednou dokončíme. Skládačky uvědoměle, vizionářsky a svébytně pojaté architektury současnosti.

Architektura mezi minulostí a budoucností: Syndrom památkové péče
Architektura - Blog

Tentokrát začneme a skončíme otázkami. Zejména proto, abychom měli kde začít a zároveň proto, abychom se nepřiblížili předčasnému konci. Na jejich zodpovězení máme dostatek času. Začněme se tedy tázat. Stojíme na počátku nebo na konci historie památkové péče? Vstupujeme do doby, která se ztotožní s úsvitem renovovaného oboru posíleného produktivním vyjasněním existenciální krize? Nebo se ocitáme na konečné stanici a jsme automaticky žádáni, abychom vystoupili, přičemž je nám nezbývá, než abychom se letmo a důstojně rozloučili s minulostí a při nostalgickém ohlédnutí se spatříme na horizontu se chvějící zánik doby, v níž obor péče o památky zvrásněný očekáváním a nadějí stavěl své osudově nekonkretizované základy? Je již vnitřní schizma nevyhnutelné nebo se můžeme dočkat slibného sjednocení postulátů? Není snad naše doba příznačná právě pluralitou názorů? Pak by ovšem touha po jakkoli míněné unifikaci musela nutně působit zpátečnicky či uměle.

Architektura mezi minulostí a budoucností: Němá svědectví architektury
Architektura - Blog

Seriál Architektura mezi minulostí a budoucností se bude snažit zprostředkovávat setkání se stavbami, které nás obklopují, trochu jinak. Nebudeme se zabývat technickým výkladem či rozborem stavebních prvků ani komentovat vývoj památek z běžného umělecko-historického pohledu. Podíváme se na architekturu jakožto elementární součást kultury, patřící do veřejného prostoru. Ukážeme si cenné objekty, jež by se nemusely dočkat budoucnosti, byť jejich význam sahá daleko za rozestřené hranice minulosti. Bude nás zajímat, jak domy kolem nás žijí, v čem jsou výjimečné, jakou vizi reprezentují. Téma architektury zasadíme do širšího kontextu lidské činnosti a budeme předkládat související témata z nejrůznějších oborů. 

Zvedněte hlavy: Díl desátý (Veleslavínova ulice)
Architektura - Blog

Desáté vydání seriálu Zvedněte hlavy se vydá do nejdelší ulice historického středu města. Veleslavínovu ulici opět prozkoumáme pohledem zdviženým nad nezajímavé spodní patro ulice, plné nuzně nevkusných výloh tolik pomíjivých, jako jsou bezduché pasáže obchodních domů. Promiňte mi ten mírně patetický úvod a bez dalších zbytečných slov opět pojďte na malou procházkou známým městem viděným tak, jak jej možná neznáte.