PŘIHLÁŠENÍ



Zapomněli jste heslo?
.

Nejste ještě registrováni?
.

NOVINKY

Registrace na přednášku o SpaceX

Rádi bychom vás pozvali na přednášku Dušana Majera, která se bude konat 11. října v Plzni. Přednáška bude o SpaceX – o její minulosti, současnosti i budoucnosti a bude v rámci cyklu Šedesátka. Navíc, po samotné přednášce, která proběhne ve výjimečných prostorách Západočeského muzea, bude následovat posezení v hospodě s Dušanem Majerem a Lukášem Houškou a společně budeme moct podiskutovat o kosmonautice. Jde tedy i o setkání fanoušků kosmonautiky z Plzně a okolí.

Vycházka po zmizelých místech III

Rádi bychom vás pozvali na poslední vycházku letošní sezóny. Podíváme se společně v rámci úplně nové vycházky na zmizelá místa Plzně, která se nachází na západní části města. Projdeme si město od III. brány až po začátek bývalé Pionýrské železnice. Registrovat se můžete zde. Vycházka se bude konat 25. září od 18:00. 

Registrujte se na vycházku po Slovanech

Pojďte s námi na komentovanou vycházku! 10. září proběhne vycházka po Slovanech, jedné z nejkrásnějších čtvrtí Plzně. Opět se jí můžete účastnit zdarma a to jen tak, že se zaregistrujete. Zde najdete registrační formulář. 

Plzeňská 60': Kritické myšlení II

Rádi bychom Vás pozvali na další Plzeňskou 60'. Tentokrát jako workshop se zaměřením zejména na oblast plánování času, kterou lidé často podceňují. Smyslem workshopu je seznámit účastníky s jednoduchými praktickými metodami, které jim pomohou naučit se lépe plánovat. Sejdeme se 26. 9. 2018 od 17 hodin v Národopisném muzeu Plzeňska na náměstí Republiky 13.

Pojďte s námi na vycházku po Slovanech

Rádi bychom vás pozvali na komentovanou vycházku jedné z nejkrásnějších plzeňských čtvrtí - Slovanech. Vyrazíme těmi staršími Slovany, které vznikaly na konci 19. a na počátku 20. století. Vypravíme se také na Petrohrad. Vycházka bude měřit dva kilometry a provede vás opět Lukáš Houška.

EUROPA NOSTRA
Fórum - Blog

Jedním z pravidelných témat PCFU jsou kulturní památky a jejich osudy. Protože se zajímáme o to, jaká je současná situace v oblasti péče o náš památkový fond, ale také hledáme inspiraci, pozitivní příklady a cesty, jakým způsobem lze měnit vztah širší veřejnosti k historickým stavbám, rádi bychom Vám příležitostně představili několik zajímavých organizací, které se věnují právě tomuto problému a které třeba nejsou ani tolik známé, jak by si zasloužily. V následujícím článku Vám přiblížím aktivity hnutí Europa Nostra.

Jedním z pravidelných témat PCFU jsou kulturní památky a jejich osudy. Protože se zajímáme o to, jaká je současná situace v oblasti péče o náš památkový fond, ale také hledáme inspiraci, pozitivní příklady a cesty, jakým způsobem lze měnit vztah širší veřejnosti k historickým stavbám, rádi bychom Vám příležitostně představili několik zajímavých organizací, které se věnují právě tomuto problému a které třeba nejsou ani tolik známé, jak by si zasloužily.

Na úvod jsem vybrala celoevropskou instituci s názvem EUROPA NOSTRA („Naše Evropa“). Masové sdružení, jehož oficiální podtitul zní The Voice of Cultural Heritage in Europe (v překladu „Hlas evropského kulturního dědictví“) vlastně ani tak není institucí v pravém slova smyslu. Sami se prezentují jako volné občanské hnutí, usilující o ochranu kulturního dědictví Evropy. Je to hnutí neziskové a nevládní. Jedná se o sdružení lidí různých profesí, zastupujících různé kultury. Spojuje je jediné - zájem o památkové objekty, z něhož pramení potřeba upozorňovat na jejich stav a propagovat jejich hodnotu. Označení „masové“ sdružení sem použila zcela záměrně. Iniciativu totiž tvoří 250 oficiálních členských organizací a dalších 150 organizací spřízněných – tedy těch, které přímo konkrétně podporují činnost Europa Nostra. Dohromady tak má více než 5 milionů stálých členů. A jejich počet stále narůstá. Iniciativa je totiž otevřená a podpořit ji může kterákoli organizace či jednotlivec jakožto dobrovolník. Podporu lze samozřejmě vyjádřit jak finančně, tak vlastní aktivitou.

I v České republice najdeme několik členských organizací – například Klub Za Starou Prahu, Asociaci Majitelů Hradů a Zámků či Sdružení Historických Sídel Čech, Moravy a Slezska. Své zástupce má ale také třeba Andora, Kypr, Turecko či Rumunsko, tedy téměř všechny země evropského prostoru. Dosah sdružení je tak skutečně poměrně veliký.

Jak jsme již zmínila, hlavní zájem hnutí se zaměřuje na historické stavby. Prostřednictvím lobby usiluje o její zachování. Především se snaží zvýšit povědomí o ohrožených památkách a monumentech Evropy, což souvisí s v poslední době tak často skloňovanými pojmy, jako jsou identita, odkaz či evropská kulturní integrace. Europa Nostra chápe památky jako svědectví o historicko-kulturním vývoji kontinentu, které je potřeba zachovat budoucím generacím. A jakým způsobem tyto své myšlenky prosazuje?

Kromě samotné osvětové činnosti a prosazování záchrany kulturního dědictví uděluje každoročně prestižní ocenění European Heritage Awards. Cena je určená úspěšným projektům v oblasti památkové péče. Vybírá příklady hodné následování. Představuje architekty, občanská sdružení, dobrovolníky či školské instituce, které se nějakým významným způsobem zasloužili o záchranu kulturního dědictví. Chce především ocenit a zviditelnit pozitivní zásluhy o evropské kulturní dědictví.

Oceňovaní jsou rozděleni do čtyř kategorií – konzervace, výzkum a digitalizace, „oddané služby“ jednotlivců nebo organizací a poslední skupinou oceňovaných jsou lidé zasloužilí o vzdělávání, školení a rozšiřování povědomí v dané oblasti. S potěšením musím zmínit, že v minulých ročnících byli oceněni také zástupci České republiky – například profesor PhDr. Tomáš Durdík, DrSc. za mimořádné zásluhy v oblasti konzervace fortifikačních objektů a hradů, který obdržel cenu v roce 2011 a téhož roku jsme byli také oceněni v oblasti výzkumu dřevěných kostelů a věží. Na stránkách sdružení naleznete kompletní seznam všech oceněných v příslušných kategoriích za jednotlivé ročníky. V současnosti byla vyhlášena soutěž pro rok 2015.

Dalším zajímavým projektem Europa Nostra je Seznam 7 nejohroženějších památek. Obnáší samotné vytváření seznamu, prezentace vybraných staveb různými způsoby – např. na výstavách, či na mezinárodním kongresu organizace. Multioborový tým se rovněž snaží se seznamem pracovat, jsou vytvářeny plány jak situaci zlepšit a je podporován výzkum konkrétních objektů. Více o pestrých aktivitách sdružení Europa Nostra Vám představím někdy příště.

 

ZDROJ OBRÁZKŮ A INFORMACÍ

http://www.europanostra.org

 

průměrné hodnocení:
hodnoceno:
Zobrazit komentáře

Pro přidávání komentářů se musíte přihlásit.

Komentáře k článku:
Schovat komentáře