PŘIHLÁŠENÍZapomněli jste heslo?
.

Nejste ještě registrováni?
.

NOVINKY

Druhá Šedesátka proběhla

29. listopadu proběhla již druhá Šedesátka, tedy přednáška z cyklu, který má popularizovat zajímavé otázky historie, vědy a místopisu. Přednášejícím byl Tomáš Konečný, který promluvil o době vzniku povinné školní docházky a o tom, jak se školství a věci s ním spojené pak vyvíjely. Děkujeme našemu Národopisnému Muzeu, jako spolutvůrci Šedesátek i Tomášovi, že přijal pozvání. Na další Šedesátku se můžete těšit již 19. prosince. 

První Nedělní debata

Diskuze? To je přeci jednoduchá záležitost. Ale je tomu skutečně tak? Rádi bychom vás pozvali na první Nedělní debatu, která má za cíl vyžívat se ve šťourání v tom, co je to vlastně debata. Formát nedělních debat volně navazuje na námi organizovaný Degnáz. První Nedělní debata přijde již 19. Listopadu a bude se konat v Café Regner od 18:00.

Přednáška: Ukecané domy

Díky spolupráci se Skautským institutem vás můžeme pozvat na přednášku o detailech a kuriozitách na plzeňských domech. Přednášejícím bude Lukáš Houška a samotná přednáška proběhne v domě Americká 25 od 19:00. Více o ní zde.

Šedesátka: O výbušné politice

Politický terorismus 19. století je tématem první přednášky Tomáše Konečného z cyklu Šedesátka, kde vám chceme přinášet zajímavé přednášky z historie, vědy a kultury a to popularizační formou. První proběhne už dnes 25. října od 17:30 v budově Národopisného muzea na náměstí Republiky v Plzni. Více info zde a zde

Registrace na vycházku kolem Mže

Právě nyní zahajujeme registraci na komentovanou vycházkou kolem řeky Mže. V rámci této vycházky vás vezmeme na místa staré Plzně, kde se řeka dotkal její historie a utvářela její život. Řeka Mže je pravděpodobně nejdůležitější řekou pro město a proto se kolem soustředilo velké množství zajímavých zákoutí, provozů a příběhů.

EUROPA NOSTRA
Fórum - Blog

Jedním z pravidelných témat PCFU jsou kulturní památky a jejich osudy. Protože se zajímáme o to, jaká je současná situace v oblasti péče o náš památkový fond, ale také hledáme inspiraci, pozitivní příklady a cesty, jakým způsobem lze měnit vztah širší veřejnosti k historickým stavbám, rádi bychom Vám příležitostně představili několik zajímavých organizací, které se věnují právě tomuto problému a které třeba nejsou ani tolik známé, jak by si zasloužily. V následujícím článku Vám přiblížím aktivity hnutí Europa Nostra.

Jedním z pravidelných témat PCFU jsou kulturní památky a jejich osudy. Protože se zajímáme o to, jaká je současná situace v oblasti péče o náš památkový fond, ale také hledáme inspiraci, pozitivní příklady a cesty, jakým způsobem lze měnit vztah širší veřejnosti k historickým stavbám, rádi bychom Vám příležitostně představili několik zajímavých organizací, které se věnují právě tomuto problému a které třeba nejsou ani tolik známé, jak by si zasloužily.

Na úvod jsem vybrala celoevropskou instituci s názvem EUROPA NOSTRA („Naše Evropa“). Masové sdružení, jehož oficiální podtitul zní The Voice of Cultural Heritage in Europe (v překladu „Hlas evropského kulturního dědictví“) vlastně ani tak není institucí v pravém slova smyslu. Sami se prezentují jako volné občanské hnutí, usilující o ochranu kulturního dědictví Evropy. Je to hnutí neziskové a nevládní. Jedná se o sdružení lidí různých profesí, zastupujících různé kultury. Spojuje je jediné - zájem o památkové objekty, z něhož pramení potřeba upozorňovat na jejich stav a propagovat jejich hodnotu. Označení „masové“ sdružení sem použila zcela záměrně. Iniciativu totiž tvoří 250 oficiálních členských organizací a dalších 150 organizací spřízněných – tedy těch, které přímo konkrétně podporují činnost Europa Nostra. Dohromady tak má více než 5 milionů stálých členů. A jejich počet stále narůstá. Iniciativa je totiž otevřená a podpořit ji může kterákoli organizace či jednotlivec jakožto dobrovolník. Podporu lze samozřejmě vyjádřit jak finančně, tak vlastní aktivitou.

I v České republice najdeme několik členských organizací – například Klub Za Starou Prahu, Asociaci Majitelů Hradů a Zámků či Sdružení Historických Sídel Čech, Moravy a Slezska. Své zástupce má ale také třeba Andora, Kypr, Turecko či Rumunsko, tedy téměř všechny země evropského prostoru. Dosah sdružení je tak skutečně poměrně veliký.

Jak jsme již zmínila, hlavní zájem hnutí se zaměřuje na historické stavby. Prostřednictvím lobby usiluje o její zachování. Především se snaží zvýšit povědomí o ohrožených památkách a monumentech Evropy, což souvisí s v poslední době tak často skloňovanými pojmy, jako jsou identita, odkaz či evropská kulturní integrace. Europa Nostra chápe památky jako svědectví o historicko-kulturním vývoji kontinentu, které je potřeba zachovat budoucím generacím. A jakým způsobem tyto své myšlenky prosazuje?

Kromě samotné osvětové činnosti a prosazování záchrany kulturního dědictví uděluje každoročně prestižní ocenění European Heritage Awards. Cena je určená úspěšným projektům v oblasti památkové péče. Vybírá příklady hodné následování. Představuje architekty, občanská sdružení, dobrovolníky či školské instituce, které se nějakým významným způsobem zasloužili o záchranu kulturního dědictví. Chce především ocenit a zviditelnit pozitivní zásluhy o evropské kulturní dědictví.

Oceňovaní jsou rozděleni do čtyř kategorií – konzervace, výzkum a digitalizace, „oddané služby“ jednotlivců nebo organizací a poslední skupinou oceňovaných jsou lidé zasloužilí o vzdělávání, školení a rozšiřování povědomí v dané oblasti. S potěšením musím zmínit, že v minulých ročnících byli oceněni také zástupci České republiky – například profesor PhDr. Tomáš Durdík, DrSc. za mimořádné zásluhy v oblasti konzervace fortifikačních objektů a hradů, který obdržel cenu v roce 2011 a téhož roku jsme byli také oceněni v oblasti výzkumu dřevěných kostelů a věží. Na stránkách sdružení naleznete kompletní seznam všech oceněných v příslušných kategoriích za jednotlivé ročníky. V současnosti byla vyhlášena soutěž pro rok 2015.

Dalším zajímavým projektem Europa Nostra je Seznam 7 nejohroženějších památek. Obnáší samotné vytváření seznamu, prezentace vybraných staveb různými způsoby – např. na výstavách, či na mezinárodním kongresu organizace. Multioborový tým se rovněž snaží se seznamem pracovat, jsou vytvářeny plány jak situaci zlepšit a je podporován výzkum konkrétních objektů. Více o pestrých aktivitách sdružení Europa Nostra Vám představím někdy příště.

 

ZDROJ OBRÁZKŮ A INFORMACÍ

http://www.europanostra.org

 

průměrné hodnocení:
hodnoceno:
Zobrazit komentáře

Pro přidávání komentářů se musíte přihlásit.

Komentáře k článku:
Schovat komentáře