PŘIHLÁŠENÍZapomněli jste heslo?
.

Nejste ještě registrováni?
.

NOVINKY

Přihlaste se na vycházku po pohostinství Plzně

V úterý sedmnáctého dubna se uskuteční netradiční vycházka po významných, zaniklých i současných hospodách, kavárnách a restauracích Plzně. Těšit se můžete na výpravu po významných pohostinstvích staré Plzně, historii toho, co lidé dříve jedli, ale podíváme se i do historie nedávné a nevynecháme ani současnou gastronomickou nabídku Plzně. Vycházka je zdarma, nicméně je nutné se registrovat, protože kapacita je jen 30 míst.

Registrujte se na vycházku

Kde stál dům plzeňského kata? Z jakého místa se začala Plzeň stavět? Kde najdeme zbytky barokního opevnění? To je jen část informací, které se dozvíte na nejoblíbenější vycházce po nejstarších místech Plzně. Letos proběhne zřejmě jen jednou, tak neváhejte a přidejte se. Vycházka vás opět provede viděnými i skrytými pozůstatky nejstarší plzeňské historie. Už zítra 7. dubna od 10:00

Registrace Vycházky: Valdštejnské strojírny

Třetího dubna vyrazíme na další komentovanou vycházkou. Tentokrát na poměrně krátkou, která vás zavede do ulic, kde kdysi vznikala průmyslová minulost Plzně. Valdštejnské strojírny stojí jako základní kámen u vzniku pozdějších Škodových závodů. Pojďte společně s námi projít to, co po tomto závodě ve městě zbylo mezi obytnými domy. Vycházka vám nezabere ani hodinu.

Registrace na vycházku

Vycházka po zmizelých místech 2 volně navazuje na minulý rok pořádanou vycházku po zmizelých místech. Tato vycházka nás na rozdíl od té minulé vezme na východní stranu města. Projdeme si místa, která byla kdysi naprosto odlišná od podoby, kterou nesou dnes. Společně tak navštívíme prostor U Jána, Nádražní ulici, či dům U Zvonu. Pro účast na vycházce je nutné se registrovat. Kapacita je jen 30 míst. Formulář k registraci naleznete po rozkliknutí tohoto článku.

Plzeňská Šedesátka netradičně!

V rámci přednáškového cyklu "Plzeňská 60", kterou pro Vás připravujeme ve spolupráci s Národopisným muzeem Plzeňska, proběhne v úterý 6. března komentovaná prohlídka výstavy "Josef Hodek a kniha". Výstavou, kterou u nás budete moci navštívit až do 8. dubna, vás zdarma provede její autor Dominik Mačas.Doražte na tuto velmi netradiční Šedesátku! 

EUROPA NOSTRA
Fórum - Blog

Jedním z pravidelných témat PCFU jsou kulturní památky a jejich osudy. Protože se zajímáme o to, jaká je současná situace v oblasti péče o náš památkový fond, ale také hledáme inspiraci, pozitivní příklady a cesty, jakým způsobem lze měnit vztah širší veřejnosti k historickým stavbám, rádi bychom Vám příležitostně představili několik zajímavých organizací, které se věnují právě tomuto problému a které třeba nejsou ani tolik známé, jak by si zasloužily. V následujícím článku Vám přiblížím aktivity hnutí Europa Nostra.

Jedním z pravidelných témat PCFU jsou kulturní památky a jejich osudy. Protože se zajímáme o to, jaká je současná situace v oblasti péče o náš památkový fond, ale také hledáme inspiraci, pozitivní příklady a cesty, jakým způsobem lze měnit vztah širší veřejnosti k historickým stavbám, rádi bychom Vám příležitostně představili několik zajímavých organizací, které se věnují právě tomuto problému a které třeba nejsou ani tolik známé, jak by si zasloužily.

Na úvod jsem vybrala celoevropskou instituci s názvem EUROPA NOSTRA („Naše Evropa“). Masové sdružení, jehož oficiální podtitul zní The Voice of Cultural Heritage in Europe (v překladu „Hlas evropského kulturního dědictví“) vlastně ani tak není institucí v pravém slova smyslu. Sami se prezentují jako volné občanské hnutí, usilující o ochranu kulturního dědictví Evropy. Je to hnutí neziskové a nevládní. Jedná se o sdružení lidí různých profesí, zastupujících různé kultury. Spojuje je jediné - zájem o památkové objekty, z něhož pramení potřeba upozorňovat na jejich stav a propagovat jejich hodnotu. Označení „masové“ sdružení sem použila zcela záměrně. Iniciativu totiž tvoří 250 oficiálních členských organizací a dalších 150 organizací spřízněných – tedy těch, které přímo konkrétně podporují činnost Europa Nostra. Dohromady tak má více než 5 milionů stálých členů. A jejich počet stále narůstá. Iniciativa je totiž otevřená a podpořit ji může kterákoli organizace či jednotlivec jakožto dobrovolník. Podporu lze samozřejmě vyjádřit jak finančně, tak vlastní aktivitou.

I v České republice najdeme několik členských organizací – například Klub Za Starou Prahu, Asociaci Majitelů Hradů a Zámků či Sdružení Historických Sídel Čech, Moravy a Slezska. Své zástupce má ale také třeba Andora, Kypr, Turecko či Rumunsko, tedy téměř všechny země evropského prostoru. Dosah sdružení je tak skutečně poměrně veliký.

Jak jsme již zmínila, hlavní zájem hnutí se zaměřuje na historické stavby. Prostřednictvím lobby usiluje o její zachování. Především se snaží zvýšit povědomí o ohrožených památkách a monumentech Evropy, což souvisí s v poslední době tak často skloňovanými pojmy, jako jsou identita, odkaz či evropská kulturní integrace. Europa Nostra chápe památky jako svědectví o historicko-kulturním vývoji kontinentu, které je potřeba zachovat budoucím generacím. A jakým způsobem tyto své myšlenky prosazuje?

Kromě samotné osvětové činnosti a prosazování záchrany kulturního dědictví uděluje každoročně prestižní ocenění European Heritage Awards. Cena je určená úspěšným projektům v oblasti památkové péče. Vybírá příklady hodné následování. Představuje architekty, občanská sdružení, dobrovolníky či školské instituce, které se nějakým významným způsobem zasloužili o záchranu kulturního dědictví. Chce především ocenit a zviditelnit pozitivní zásluhy o evropské kulturní dědictví.

Oceňovaní jsou rozděleni do čtyř kategorií – konzervace, výzkum a digitalizace, „oddané služby“ jednotlivců nebo organizací a poslední skupinou oceňovaných jsou lidé zasloužilí o vzdělávání, školení a rozšiřování povědomí v dané oblasti. S potěšením musím zmínit, že v minulých ročnících byli oceněni také zástupci České republiky – například profesor PhDr. Tomáš Durdík, DrSc. za mimořádné zásluhy v oblasti konzervace fortifikačních objektů a hradů, který obdržel cenu v roce 2011 a téhož roku jsme byli také oceněni v oblasti výzkumu dřevěných kostelů a věží. Na stránkách sdružení naleznete kompletní seznam všech oceněných v příslušných kategoriích za jednotlivé ročníky. V současnosti byla vyhlášena soutěž pro rok 2015.

Dalším zajímavým projektem Europa Nostra je Seznam 7 nejohroženějších památek. Obnáší samotné vytváření seznamu, prezentace vybraných staveb různými způsoby – např. na výstavách, či na mezinárodním kongresu organizace. Multioborový tým se rovněž snaží se seznamem pracovat, jsou vytvářeny plány jak situaci zlepšit a je podporován výzkum konkrétních objektů. Více o pestrých aktivitách sdružení Europa Nostra Vám představím někdy příště.

 

ZDROJ OBRÁZKŮ A INFORMACÍ

http://www.europanostra.org

 

průměrné hodnocení:
hodnoceno:
Zobrazit komentáře

Pro přidávání komentářů se musíte přihlásit.

Komentáře k článku:
Schovat komentáře