PŘIHLÁŠENÍZapomněli jste heslo?
.

Nejste ještě registrováni?
.

NOVINKY

Vycházka za zbořenými památkami: Trochu jinak

Přijměte pozvání na komentovanou vycházku za zbořenými památkami Plzně, která vás tentokrát vezme netradiční trasou a podíváte se tak i na aktuální bourání jednoho z cenných domů Plzně. Budeme mít doslova poslední možnost jej spatřit. Vycházka se bude konat proto o půl hodiny dříve, než bylo avizováno na facebooku. Sejdeme se tak 13. května již v 17:30. Zde se můžete registrovat.

Pojďte s námi za vodou

Voda a město. Velké téma, obzvláště pro Plzeň. Přijměte pozvání na speciální komentovanou vycházku, která vás 7. května od 18:00 vezme za vodou Plzně. Na vycházku je potřeba se registrovat, otevíráme proto registraci pro třicet z vás.

Zveme vás na vycházku kolem prostoru U Jána

Další komentovaná vycházka povede kolem prostoru zvaného U Jána. Dnešní rozsáhlá křižovatka nese jméno sochy sv. Jana Nepomuckého a rozhodně to není jediná zajímavost, která se s tímto významným prostorem Plzně spojuje. Proto neváhejte a přidejte se k nám 26. dubna od 18:00, kdy vycházka začne. Zde se můžete přihlásit, kapacita je opět 30 míst.

REGISTRACE: Za legendami a historkami

Již v neděli 21. dubna od 19:00 vás vezmeme za legendami, historkami a příběhy Plzně. Kdysi živé město bylo plné příběhů a povídaček, které měly mnohdy edukativní charakter, mnohdy byly pro pobavení a jindy skrývaly kus historie Plzně. Pojďme tyto příběhy společně poznat. Registrace je otevřena již tradičně pro prvních třicet z vás.

Registrace na vycházku po hradbách

Právě otevíráme registraci třiceti volných míst na vycházku po hradbách, která proběhne 11. dubna od 18:00. Vycházka vás zavede za zbytky fortifikací, bran a věží, které se ještě nacházejí v Plzni. Společně objevíme již z velké části zbouraný fascinující opevňovací systém Plzně, který kdysi budil respekt a byl význačným technickým dílem.

EUROPA NOSTRA
Fórum - Blog

Jedním z pravidelných témat PCFU jsou kulturní památky a jejich osudy. Protože se zajímáme o to, jaká je současná situace v oblasti péče o náš památkový fond, ale také hledáme inspiraci, pozitivní příklady a cesty, jakým způsobem lze měnit vztah širší veřejnosti k historickým stavbám, rádi bychom Vám příležitostně představili několik zajímavých organizací, které se věnují právě tomuto problému a které třeba nejsou ani tolik známé, jak by si zasloužily. V následujícím článku Vám přiblížím aktivity hnutí Europa Nostra.

Jedním z pravidelných témat PCFU jsou kulturní památky a jejich osudy. Protože se zajímáme o to, jaká je současná situace v oblasti péče o náš památkový fond, ale také hledáme inspiraci, pozitivní příklady a cesty, jakým způsobem lze měnit vztah širší veřejnosti k historickým stavbám, rádi bychom Vám příležitostně představili několik zajímavých organizací, které se věnují právě tomuto problému a které třeba nejsou ani tolik známé, jak by si zasloužily.

Na úvod jsem vybrala celoevropskou instituci s názvem EUROPA NOSTRA („Naše Evropa“). Masové sdružení, jehož oficiální podtitul zní The Voice of Cultural Heritage in Europe (v překladu „Hlas evropského kulturního dědictví“) vlastně ani tak není institucí v pravém slova smyslu. Sami se prezentují jako volné občanské hnutí, usilující o ochranu kulturního dědictví Evropy. Je to hnutí neziskové a nevládní. Jedná se o sdružení lidí různých profesí, zastupujících různé kultury. Spojuje je jediné - zájem o památkové objekty, z něhož pramení potřeba upozorňovat na jejich stav a propagovat jejich hodnotu. Označení „masové“ sdružení sem použila zcela záměrně. Iniciativu totiž tvoří 250 oficiálních členských organizací a dalších 150 organizací spřízněných – tedy těch, které přímo konkrétně podporují činnost Europa Nostra. Dohromady tak má více než 5 milionů stálých členů. A jejich počet stále narůstá. Iniciativa je totiž otevřená a podpořit ji může kterákoli organizace či jednotlivec jakožto dobrovolník. Podporu lze samozřejmě vyjádřit jak finančně, tak vlastní aktivitou.

I v České republice najdeme několik členských organizací – například Klub Za Starou Prahu, Asociaci Majitelů Hradů a Zámků či Sdružení Historických Sídel Čech, Moravy a Slezska. Své zástupce má ale také třeba Andora, Kypr, Turecko či Rumunsko, tedy téměř všechny země evropského prostoru. Dosah sdružení je tak skutečně poměrně veliký.

Jak jsme již zmínila, hlavní zájem hnutí se zaměřuje na historické stavby. Prostřednictvím lobby usiluje o její zachování. Především se snaží zvýšit povědomí o ohrožených památkách a monumentech Evropy, což souvisí s v poslední době tak často skloňovanými pojmy, jako jsou identita, odkaz či evropská kulturní integrace. Europa Nostra chápe památky jako svědectví o historicko-kulturním vývoji kontinentu, které je potřeba zachovat budoucím generacím. A jakým způsobem tyto své myšlenky prosazuje?

Kromě samotné osvětové činnosti a prosazování záchrany kulturního dědictví uděluje každoročně prestižní ocenění European Heritage Awards. Cena je určená úspěšným projektům v oblasti památkové péče. Vybírá příklady hodné následování. Představuje architekty, občanská sdružení, dobrovolníky či školské instituce, které se nějakým významným způsobem zasloužili o záchranu kulturního dědictví. Chce především ocenit a zviditelnit pozitivní zásluhy o evropské kulturní dědictví.

Oceňovaní jsou rozděleni do čtyř kategorií – konzervace, výzkum a digitalizace, „oddané služby“ jednotlivců nebo organizací a poslední skupinou oceňovaných jsou lidé zasloužilí o vzdělávání, školení a rozšiřování povědomí v dané oblasti. S potěšením musím zmínit, že v minulých ročnících byli oceněni také zástupci České republiky – například profesor PhDr. Tomáš Durdík, DrSc. za mimořádné zásluhy v oblasti konzervace fortifikačních objektů a hradů, který obdržel cenu v roce 2011 a téhož roku jsme byli také oceněni v oblasti výzkumu dřevěných kostelů a věží. Na stránkách sdružení naleznete kompletní seznam všech oceněných v příslušných kategoriích za jednotlivé ročníky. V současnosti byla vyhlášena soutěž pro rok 2015.

Dalším zajímavým projektem Europa Nostra je Seznam 7 nejohroženějších památek. Obnáší samotné vytváření seznamu, prezentace vybraných staveb různými způsoby – např. na výstavách, či na mezinárodním kongresu organizace. Multioborový tým se rovněž snaží se seznamem pracovat, jsou vytvářeny plány jak situaci zlepšit a je podporován výzkum konkrétních objektů. Více o pestrých aktivitách sdružení Europa Nostra Vám představím někdy příště.

 

ZDROJ OBRÁZKŮ A INFORMACÍ

http://www.europanostra.org

 

průměrné hodnocení:
hodnoceno:
Zobrazit komentáře

Pro přidávání komentářů se musíte přihlásit.

Komentáře k článku:
Schovat komentáře