PŘIHLÁŠENÍZapomněli jste heslo?
.

Nejste ještě registrováni?
.

NOVINKY

Vycházka za zbořenými památkami: Trochu jinak

Přijměte pozvání na komentovanou vycházku za zbořenými památkami Plzně, která vás tentokrát vezme netradiční trasou a podíváte se tak i na aktuální bourání jednoho z cenných domů Plzně. Budeme mít doslova poslední možnost jej spatřit. Vycházka se bude konat proto o půl hodiny dříve, než bylo avizováno na facebooku. Sejdeme se tak 13. května již v 17:30. Zde se můžete registrovat.

Pojďte s námi za vodou

Voda a město. Velké téma, obzvláště pro Plzeň. Přijměte pozvání na speciální komentovanou vycházku, která vás 7. května od 18:00 vezme za vodou Plzně. Na vycházku je potřeba se registrovat, otevíráme proto registraci pro třicet z vás.

Zveme vás na vycházku kolem prostoru U Jána

Další komentovaná vycházka povede kolem prostoru zvaného U Jána. Dnešní rozsáhlá křižovatka nese jméno sochy sv. Jana Nepomuckého a rozhodně to není jediná zajímavost, která se s tímto významným prostorem Plzně spojuje. Proto neváhejte a přidejte se k nám 26. dubna od 18:00, kdy vycházka začne. Zde se můžete přihlásit, kapacita je opět 30 míst.

REGISTRACE: Za legendami a historkami

Již v neděli 21. dubna od 19:00 vás vezmeme za legendami, historkami a příběhy Plzně. Kdysi živé město bylo plné příběhů a povídaček, které měly mnohdy edukativní charakter, mnohdy byly pro pobavení a jindy skrývaly kus historie Plzně. Pojďme tyto příběhy společně poznat. Registrace je otevřena již tradičně pro prvních třicet z vás.

Registrace na vycházku po hradbách

Právě otevíráme registraci třiceti volných míst na vycházku po hradbách, která proběhne 11. dubna od 18:00. Vycházka vás zavede za zbytky fortifikací, bran a věží, které se ještě nacházejí v Plzni. Společně objevíme již z velké části zbouraný fascinující opevňovací systém Plzně, který kdysi budil respekt a byl význačným technickým dílem.

Strážci paměti času: ALOIS RIEGL II.
Filosofie

Představili jsme si Aloise Riegla jako myslitele zasloužilého o precizaci památkové péče – čehosi dávného a všudypřítomného, zároveň však jakoby neexistujícího a dýchajícího na prázdno. Čtenáři Architektury mezi minulostí a budoucností jistě tuší, kam tím mířím. Byť nelze popřít, že péče o památky existovala zřejmě tak dlouho, jako památky sami a byla snad do osudu některých z nich vkládána spolu s kamennými základy dlícími pod jejich hrdě rozpjatými klenbami, vlastně to byla jen jakási chiméra – nevnímaná, nesystematická, nevyhraněná, neskutečná. Rieglova role v historii oboru spočívala v tom, že z přízraku učinil teoreticky postižitelný a filosoficky explikovatelný jev. Začněme tedy tam, kde jsme minule přestali, zhluboka se nadechněme a vstupme do světa vzletných idejí, máme-li odvahu.

Představili jsme si Aloise Riegla jako myslitele zasloužilého o precizaci památkové péče – čehosi dávného a všudypřítomného, zároveň však jakoby neexistujícího a dýchajícího na prázdno. Čtenáři Architektury mezi minulostí a budoucností jistě tuší, kam tím mířím. Byť nelze popřít, že péče o památky existovala zřejmě tak dlouho, jako památky sami a byla snad do osudu některých z nich vkládána spolu s kamennými základy dlícími pod jejich hrdě rozpjatými klenbami, vlastně to byla jen jakási chiméra – nevnímaná, nesystematická, nevyhraněná, neskutečná. Rieglova role v historii oboru spočívala v tom, že z přízraku učinil teoreticky postižitelný a filosoficky explikovatelný jev. Začněme tedy tam, kde jsme minule přestali, zhluboka se nadechněme a vstupme do světa vzletných idejí, máme-li odvahu.

Následujme pozorně kroky Rieglovy a vyjděme z myšlenek, které byly pro jeho dílo zrovna tak výchozí. Riegl se, jak jsme již uvedli v minulé části, rozhodl položit nové základy organizaci oboru památkové péče ve své vlasti. Nejprve ze všeho je potřeba se poněkud po způsobu aristotelského uvažování vyrovnat s definicí předmětu daného oboru. Ptejme se tedy, co je památka. „V nejstarším a nejpůvodnějším smyslu považujeme za památku dílo lidské ruky, které bylo vytvořeno s cílem zachovat ve vědomí dalších generací stále živé a přítomné jednotlivé lidské skutky či osudy (nebo komplexy několika takových událostí).“

Nejsou to jen přívlastky užité v tomto náramně malebném tvrzení, jež nám dávají tušit, že to zdaleka nebude tak jednoduché. Že komplexní a výstižný obraz památky budeme komponovat z mnoha postupně nanášených vrstev, dokud nevytvoříme poněkud impresionisticky laděnou mnohovrstevnatou strukturu, která však v sobě vždy implikuje rozostřenost, mlhavost a komplikovanou výpověď pro každého recipienta. Tak už to ovšem bývá. Toužíme-li po redukci, jednoznačnosti a formalizaci, tedy po hodnotách, na nichž by zřejmě měla správná definice lpět, v tomto prostředí ji nenalezneme. Lidský svět nelze redukovat na jednoznačnou informaci zapadající do formalizovatelného systému. Na to pravděpodobně není dostatečně homogenní, uspořádaný a čitelný. Nemůžeme se snažit vměstnat tolik idejí, symbolů, pocitů a souvislostí zahrnutých v každém momentu umělecké výpovědi do úhledného souvětí. Tímto jsem zřejmě zklamala všechny příznivce stručnosti a jednoduchosti, avšak jsem přesvědčena, že na zdařilý popis toho, co je památka využil Riegl zcela právem mnoho stránek své studie.

Právě v tom dle mého názoru spočívá jedno z mnoha kouzel filosofie. Ona posouvá hranice v běžném vědomí toliko uměle a násilně ohraničovaných termínů a promýšlí jejich význam daleko za vžité mantinely. A zrovna tak k nám impresionismus natolik působivě promlouvá, protože není vymezený, racionální, zploštělý. Jeho vyjádření je okouzlující díky vrstvené barevné kompozici čerpající z dojmů, pocitů, vjemů, tedy té méně definovatelné roviny světa kolem nás. Musíme být pozornější, otevřenější a citlivější, abychom mu porozuměli. Pořád je to táž realita, jen podaná jinak. A stejně tak Rieglovy úvahy popisují slova, která všichni dobře známe, jen jinak. A především si vůbec uvědomuje, že je možné popsat je jinak.

Jak tedy Riegl postupuje dál? Svou definici blíže specifikuje. Rozpíná totiž dělící linii mezi uměleckou památku a jiný artefakt vzniknuvší za výše uvedeným účelem. „[…] nemáme vůbec na mysli tyto „záměrné“, nýbrž „umělecké a historické památky“ upřesňuje. A ty zahrnují několik hodnot. Předně hodnotu pamětní (historickou, minulostní).  Autor jí míní hodnotu díla založenou na skutečnosti, že vše, „co jednou bylo a již není“ je pro nás nějakým způsobem unikátní, neopakovatelné a proto nenahraditelné. Tudíž, uzavírá Riegl, je každá umělecká památka zároveň historickou. Pak je to samozřejmě hodnota umělecká, jež je naopak zvána přítomnostní. Ta je ovšem nutně relativní, neuchopitelná či dokonce subjektivní. Riegl jí míní samotné zpracování díla, užitou techniku, barevnost apod. Domnívám se, že svým způsobem souvisí se vkusem či kulturním ideálem doby a její vnímání je proto logicky závislé na mnoha proměnných a nestálé. Historická hodnota je na rozdíl od hodnoty umělecké nezáměrná, zdůrazňuje mnohokráte autor. A právě ona zajímá památkovou péči. Památky tedy vlastně činíme památkami až my. My, co ctíme minulostní hodnotu, my, na něž památky působí a my, jež působíme na ně. A co z toho pro Riegla vyplývá?

„Skutečnost, že toto náladové působení nepředpokládá žádnou vědeckou zkušenost, zvláště pak, že k jeho uspokojení zdá se nepotřebujeme poznatky osvojené historickým vzděláním, nýbrž je vyvolán pouhým smyslovým vnímáním a že se vzápětí projevuje jako pocit, způsobuje, že si toto působení může činit nárok na to, aby nezůstalo omezeno výlučně na vzdělance, na historickou památkovou péči, nýbrž aby se rozšířilo také na masy, na všechny lidi bez rozdílu intelektuálního vzdělání.“

Pokračování příště.

 

LITERATURA

RIEGL, Alois. Moderní památková péče. Praha: NPÚ, 2003. ISBN 80-86234-34-7.

ZDROJE OBRÁZKŮ

en.artoffer.com

www.artesmagazine.com

www.pinterest.com

 

průměrné hodnocení:
hodnoceno:
Zobrazit komentáře

Pro přidávání komentářů se musíte přihlásit.

Komentáře k článku:
Schovat komentáře